Big_loader_ajax
VH Engineering

Designové a ergonomické studie

Vytváříme designové a ergonomické studie dle požadavků zákazníka. Předmětem jsou zejména návrhy tvarů předmětů, a jejich umístění v prostoru vzhledem k jejich efektivnímu využití člověkem. Klademe důraz zejména na to, aby svalově kosterní aparát člověka nebyl přetěžován v důsledku používání nesprávně navržených výrobků (např. optimální úchopy předmětu, analýza změny polohy předmětu člověkem, ergonomické studie s posouzením vlivu na zátěž organismu apod.).