Big_loader_ajax
VH Engineering

Pevnostní analýzy

Součástí komplexních konstrukčních návrhů mohou být i pevnostní analýzy prováděné metodou konečných prvků (MKP). Provádíme statické, dynamické, teplotní či modální analýzy jednotlivých dílů nebo konstrukci. Výstupem z těchto výpočtů je určení napjatosti dílu nebo konstrukce, stanovení velikostí deformací a vyhodnocení kritických míst konstrukce.