Big_loader_ajax
VH Engineering

Zdravotnické aplikace a Biomechanika

Společnost VH Engineering s.r.o. se zabývá návrhem, vývojem a testováním zdravotnických prostředků. Vyvíjené implantabilní zdravotnické prostředky jsou určené především pro použití v traumatologii, ortopedii, kardiologii, dentální a obličejové chirurgii. V této oblasti se jedná především o dlahy, hřeby, náhrady velkých lidských kloubů, custom made implantáty, stenty, dentální implantáty a chlopně. Součástí návrhu zdravotnických prostředků je i kompletní návrh zaváděcích instrumentárií, ve spolupráci s lékaři plánování operačních postupů a tvorba 3D modelů a vizualizací. Věnujeme se návrhu a vývoji protetických a ortotických pomůcek, konstrukcí korzetů, lokomočních pomůcek, polohovacích zařízení atd.  Všechny zdravotnické prostředky jsou vyvíjeny vždy s ohledem na dostupnost výrobní technologie zákazníka, optimalizaci funkce a spolehlivosti.

Máme zkušenosti s vyšetřením kinematických a dynamických parametrů segmentů lidského těla při jeho pohybové činnosti. Zabýváme se stanovením reálného namáhání svalově kosterního systému člověka, optimalizací sportovních či pracovních úkonů, vyšetřením aktivity kosterních svalů, ergonomickými studiemi apod.

Galerie

celist2-nahr...

cranio-nahra...

lebka-nahrad...

celist1-nahr...



Dále můžete pokračovat