Big_loader_ajax
VH Engineering

Návrh a vývoj zdravotnických prostředků

Zajišťujeme komplexní návrh a vývoj zdravotnických prostředků a to včetně tvorby kompletní výkresové dokumentace, tvorby 3D modelů a vizualizací. Při vývoji vždy zohledňujeme operační postup, způsob fixace atd. a to vždy v úzké spolupráci se zákazníkem a lékaři. Návrh také reflektuje dostupné výrobní technologie zákazníka, použitelných konstrukčních materiálů a akceptuje požadavky na optimální funkci a spolehlivost. Provádíme návrhy individuálních implantátů (custom made implants) pro pacienta na základě dodaných obrazových dat z CT a MRI. Součástí vývoje těchto prostředků je i provedení pevnostních analýz pomocí MKP k ověření jejich konstrukce a pevnosti.

Vyšetřujeme kinematické parametry segmentů těla, rozsahy pohyblivosti a dosažitelnost polohy. Provádíme analýzy lokomoce, případně analýzy sportovních či pracovních úkonů. Provádíme vyšetření a analýzu svalové činnosti člověka při jeho pohybových aktivitách. Stanovíme míru svalové aktivity případně časové ohraničení činnosti kosterního svalu.

Provádíme stanovení reálného zatížení svalově kosterního systému člověka, které slouží zejména k dimenzování kloubních náhrad, náhrad vazů, šlach a fixačních zdravotnických prostředků pro rekonstrukci kostí (dlahy, hřeby apod.)